การรวบรวมทรัพยากรในปืนความรุ่งโรจน์

การรวบรวมทรัพยากรค่อนข้างตรงไปข้างหน้า แต่ความสำคัญของการเติบโตระเบิดใต้โดยประมาณ โดยผู้ที่เข้าสู่ระบบส่งขึ้นรถบรรทุกจาก นั้นออกจากระบบ งานนี้สำหรับปราสาทระดับ 1 ถึง 13 แต่คุณจะต้องจัดการทรัพยากรของคุณราคาเริ่มต้นที่ปราสาทระดับ 14 การป้องกันทรัพยากรของคุณเป็นไปไม่ได้เลยโดยไม่ต้องซื้อโล่บนพื้นฐานถาวร ดังนั้นในกลุ่มพันธมิตรที่สามารถป้องกันคุณจากการที่พืชมีความสำคัญระดับของคลังสินค้าของคุณ การรวบรวมทรัพยากรที่เกิดขึ้นจริงสามารถบันทึกปิด และการตรวจสอบของกิจกรรมเกมของคุณ ไม่วิธีการรวบรวมแม้ว่าและคุณจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้ความแข็งแกร่งในยามแดง rallys และกิจกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทุกโอกาสที่คุณมีความแข็งแกร่งเป็นคีย์สำหรับบรรจุกระเป๋าเป้ของคุณด้วยอาหาร ไม้ เหล็ก และเงินที่ “ยังไม่ได้เปิด” ดังนั้นความปลอดภัยจากการโจมตี เคลี่ unopened ทรัพยากรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ มีห้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นสถาบันการศึกษา ผนัง สถานทูต ฮอลล์ของสงครามและปราสาท […]

Skip to toolbar